Privacy

Privacy statement van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel

 

Artikel 1. Definities

 

1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

 

a. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel: de gebruiker van dit privacy statement: Restauratiebedrijf Van Zaltbommel gevestigd aan de A.J. Romijnweg 47c te (9672 AH) Winschoten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24480592;

 

b. klant: de persoon die via de website een bestelling plaatst bij Restauratiebedrijf Van Zaltbommel;

 

c. website: de website www.hout-olie.nl waar de klant een bestelling kan plaatsen bij Restauratiebedrijf Van Zaltbommel.

 

 

 

Artikel 2. Persoonsgegevens

 

2.1. Voor Restauratiebedrijf Van Zaltbommel is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Restauratiebedrijf Van Zaltbommel volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Restauratiebedrijf Van Zaltbommel, A.J. Romijnweg 47c te (9672 AH) Winschoten

 

 

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

 

3.1. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel verzamelt o.a. de volgende persoonsgegevens van de klant: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 

3.2. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

a. het leveren van het product die de klant via de website besteld heeft op het door de klant opgegeven adres;

 

b. het onderhouden van een klantrelatie met de klant;

 

c. om contact met de klant op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst die Restauratiebedrijf Van Zaltbommel en de klant met elkaar zijn aangegaan;

 

d. om de klant op de hoogte te houden van nieuws over Restauratiebedrijf Van Zaltbommel en/of van aanbiedingen van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel.

 

 

 

Artikel 4. Versturen van digitale nieuwsbrieven

 

4.1. De persoonsgegevens van de klant worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciƫle communicatie via de e-mail gebruikt, indien de klant daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Restauratiebedrijf Van Zaltbommel.

 

4.2. De klant kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 5.

 

4.3. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel zal de klant niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

 

 

Artikel 5. Het recht van verzet

 

5.1. De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

 

5.2. Verzet kan door de klant o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:

 

a. elektronisch naar het e-mailadres: info@hout-olie.nl;

 

b. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.

 

5.3. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.

 

5.4. Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beƫindigd.

 

 

 

Artikel 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 

6.1. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel zal de persoonsgegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

 

6.2. Het is Restauratiebedrijf Van Zaltbommel toegestaan de persoonsgegevens van de klant aan een derde te verstrekken:

 

a. indien de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

 

b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

 

c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel;

 

d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;

 

e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;

 

f. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of voor de levering van het bestelde product.

 

6.3. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel kan ook andere bedrijven inzetten om taken namens Restauratiebedrijf Van Zaltbommel uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van betalingen en het transporteren van het product. Zij hebben toegang tot persoonlijke informatie nodig om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden.

 

 

 

Artikel 7. Beveiligingsmaatregelen

 

7.1. Om inzage van persoonsgegevens van de klant door onbevoegden te voorkomen, heeft Restauratiebedrijf Van Zaltbommel verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

 

 

 

Artikel 8. Corrigeren van gegevens

 

8.1. Op verzoek verleent Restauratiebedrijf Van Zaltbommel aan klanten toegang tot alle informatie die Restauratiebedrijf Van Zaltbommel van hun bijhoudt. Verder biedt Restauratiebedrijf Van Zaltbommel klanten de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Restauratiebedrijf Van Zaltbommel van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de klant, kan de klant via het e-mailadres info@hout-olie.nl contact opnemen met Restauratiebedrijf Van Zaltbommel.

 

 

 

Artikel 9. Contact

 

9.1. Indien de klant vragen heeft over het privacy statement of vindt dat het handelen van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de klant contact met Restauratiebedrijf Van Zaltbommel opnemen.

 

9.2. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen via het e-mailadres info@hout-olie.nl bij Restauratiebedrijf Van Zaltbommel worden ingediend.

 

 

 

Artikel 10. Wijzigingen

 

10.1. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel raadt de klant aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

 

 

 

Artikel 11. Webwinkelkeur

 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door u opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.