Trapleuning
Restauratie Trapleuning
 

Op deze pagina treft u een aantal foto's aan van het in ere herstellen van een klassieke trapleuning. De trapleuning naar de eerste verdieping  van het pand was in dit geval in de loop der tijd verwijderd terwijl in de rest van het pand de oorspronkelijke leuning en balustrade nog in tact waren. In dit geval maakten wij derhalve een nieuwe trapleuning, volledig naar origineel model. Er verschijnt ook hier weer een stukje toelichting als u uw cursor op de foto's zet.

 

Zo was het...en zoiets moest het worden.

Leuning en spijlen werden eerst nauwkeurig opgemeten om alle maten te bepalen.

Er worden geschikte balken uit de houtvoorraad gehaald...die worden gekantrecht...

 

en op zaagmachine en vandiktebank op de juiste maat worden gemaakt.

Op de draaibank worden van de balkjes...spijltjes gemaakt.

Van een andere balk wordt een opzetstuk voor de onderste hoofdbaluster gemaakt...en in weer een andere balk wordt middels zagen, frezen...en schaven het profiel...van de trapleuning aangebracht.

Als dan ook nog alle verbindingen...zijn gemaakt...en passen...wordt het tijd om de verschillende onderdelen...samen te voegen.

Na gronden en monteren tenslotte is het...

alsof er nooit iets gebeurd is.