Schilderwerk
Schilderwerk van een monumentale pand.Onder deze menu-optie vindt u een aantal voorbeelden van schilderopdrachten die we mochten uitvoeren. Uiteraard lopen in de praktijk de schilderopdrachten en de houtbewerkingsopdrachten kris-kras door elkaar heen omdat er tijdens de onderhoudswerkzaamheden ook regelmatig houtrot wordt hersteld.