Werkwijze

Onze gebruikelijke werkwijze is als volgt:Ron in actie...

 • Als u contact met ons op neemt horen we graag van u wat de werkzaamheden ongeveer inhouden.

 • Als we denken dat we deze werkzaamheden prima voor u uit zouden kunnen voeren maken we een afspraak om bij u langs te komen om kennis te maken en het werk op te nemen. Dit bezoek kan uiteraard ook 's avonds als dat voor u prettiger is.

 • Tijdens het bezoek proberen we alle details van de werkzaamheden met u door te nemen.

 • Op basis van deze gegevens maken wij vervolgens een offerte voor u waarin we de besproken werkzaamheden beschrijven en waarin we u ook voor zover mogelijk zullen informeren over de hiermee gemoeide bedragen en de termijn waarop we met de werkzaamheden zouden kunnen beginnen.

 • Tot zo ver betaald u helemaal niets voor het werk dat wij hieraan besteden ongeacht of u ons de opdracht uiteindelijk wel of niet laat uitvoeren.

 • Bij onze offerte treft u tevens een opdrachtbevestiging aan. Als u akkoord gaat met de in de offerte beschreven werkzaamheden en prijzen stuurt u ons de opdrachtbevestiging ondertekend retour en zullen wij de werkzaamheden voor u inplannen.

 • Enige tijd vóór we daadwerkelijk met de werkzaamheden zullen starten nemen we contact met u op om een exacte datum en tijd af te spreken en eventueel aanvullende details met u door te nemen.

 • Tijdens de werkzaamheden zullen we u regelmatig vragen of alles naar wens is zodat we tijdig zaken kunnen bijsturen als dat nodig mocht zijn. Indien er zaken anders gaan dan u zich had voorgesteld dan horen we dat uiteraard graag zo snel mogelijk zodat we daar direct actie op kunnen ondernemen.

 • Als alle werkzaamheden zijn afgerond zullen we u nogmaals vragen of alles naar wens is en waar nodig de uitgevoerde werkzaamheden met u langs gaan om samen het resultaat te bekijken.

 • Pas als alles naar wens is zullen we u een faktuur sturen conform de gemaakte afspraken en vertrouwen we er op dat u deze binnen de gestelde termijn aan ons wilt voldoen.

 •